PRIVACY

meninmusic.com


Inleiding
MEN IN MUSIC is een duo dat liedjes en teksten schrijft en de productie van de muziek kan uitvoeren. 

Bescherming en respect voor privacy van (potentiële) klanten en bezoekers van onze website, zijn het uitgangspunt bij alle activiteiten. MEN IN MUSIC zal daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de huidige AVG wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens
MEN IN MUSIC legt in het kader van onze dienstverlening gegevens vast, wanneer u diensten en/of producten afneemt of op een andere wijze contact met ons heeft. MEN IN MUSIC gebruikt deze gegevens voor adresvalidatie, de uitvoering van overeenkomsten, markt-/tevredenheidsonderzoek alsmede voor de ontwikkeling van producten of diensten, de optimalisering van onze website, klantenservice  en om u op de hoogte te houden. Denkt u hierbij aan:
– Om u te informeren over de status van uw order;
– Om onze website of diensten te analyseren, ontwikkelen/verbeteren en voor markt/tevredenheidonderzoek;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– Interne managementdoeleinden zoals analyse, rapportage en audits;
– Het beveiligen en/of tegengaan van fraude of misbruik van onze website, applicaties of software.
Wij hebben alleen toegang tot, voor de correcte uitvoering van hun functie, relevante en verklaarbare persoonsgegevens in een door wachtwoord beveiligde en op functieprofiel geautoriseerde omgeving. Wij hanteren hierbij een beveiligingsniveau, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
– Bezoekers van onze website;
– (toekomstige) Zakelijke relaties en voor MEN IN MUSIC relevante contactpersonen binnen deze organisaties.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
– Op het moment dat u onze website bezoekt;
– Zodra u producten of diensten van MEN IN MUSIC wenst af te nemen of afneemt.
– Op het moment dat u een overeenkomst met MEN IN MUSIC afsluit;
– Wanneer u contact met ons opneemt: telefonisch, per mail, contactformulier of op een andere wijze.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
MEN IN MUSIC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn voor staat. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die hieraan gesteld wordt.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
MEN IN MUSIC kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partnerondernemingen en andere ondernemingen, die betrokken zijn bij de verkoop en operationele serviceverlening van onze producten en diensten. Tevens kunnen wij uw gegevens beschikbaar stellen aan bedrijven/instanties voor het beperken of toetsen van krediet- of financiële risico’s.. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij van hen verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van, en informatie over, de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht MEN IN MUSIC te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken, indien u geen prijsstelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. U kunt dit middels een mail doen aan info@meninmusic.com

Cookies voor managementinformatie
Op onze website verzamelt MEN IN MUSIC informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch op uw computer worden geplaatst. De, met behulp van deze cookies verzamelde, gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de diverse internetpagina’s en om onze  webshop  beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruikers. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of van uw bericht, nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard kan worden.

Wijziging van de Privacyverklaring
MEN IN MUSIC  kan deze Privacyverklaring wijzigen. Check daarom regelmatig de website van MEN IN MUSIC om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Wenst u contact met ons?
Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u deze stellen, via het contact-formulier.

MEN IN MUSIC